Екологічна сталість (англ. environmental sustainability) — це діяльність, за якої природа встигає відновити використовувані ресурси. Таким чином зберігається природний баланс.

Зокрема, йдеться про такі складові екосистем, як жива природа (рослини, тварини, мікроорганізми), геофізичні ресурси (вода, повітря, ґрунти та корисні копалини) та здатність вбирати забруднення. Деякі з цих ресурсів є від­новними, тобто вони можуть самостійно відтворюватися, наприклад, ліси. За принципами екологічної сталості, ліси можна вирубувати лише такими темпами, за яких вони встигають вирости й повністю відновитись. Інші ресурси є невідновними, як­от мінерали чи викопне паливо. Видобу­вати їх можна з такою швидкістю, щоб їх вистачило доти, поки їм не буде винайдено заміни. Викидати забрудню­вальні речовини можна лише в тих обсягах, що можуть бути безпечно нейтралізовані у природі і не завдаватимуть їй шкоди. Деякі відходи, наприклад, скло, взагалі не роз­кладаються у природі.

Наразі людство використовує для своїх потреб більше при­родних ресурсів, ніж встигає відновитися. Швидкість цього переспоживання зростає. Наслідками порушення еко­логічної сталості є забруднення довкілля, зникнення видів рослин і тварин та зміна клімату. Ці наслідки вже негатив­но позначаються на економіці та житті людей. Найгірше екологічні проблеми впливають на бідних, хворих, літніх людей, дітей та жінок.

Щоб убезпечитись від найгірших наслідків екологічної кризи, людство має докорінно змінити шляхи господарювання і споживання. Зокрема, до кінця XXI століття необхідно відмовитися від викопного палива (вугілля, нафти й газу) та припинити руйнувати екосистеми. Держави світу підписали низку міжнародних угод та встановили цілі щодо того, як вони зменшуватимуть свій вплив на довкілля. Наприклад, Паризька угода зобов’язує країни зменшувати їхні викиди парникових газів, щоби пом’якшити зміни клімату.

Тому свою роль у досягненні екологічної сталості може зіграти кожен і кожна. Ми можемо перейти на екологічно дружній спосіб життя, підтримувати екологічні організації та вимагати необхідних змін на рівні місцевої та національної політики.

Ми  намагаємося  зменшувати вплив організації на до­вкілля, зокрема через такі заходи:

 • зменшення утворення відходів та їх сортування;
 • відмова від використання повітряних кульок, небес­них ліхтариків, метафану та інших неперероблюва­них відходів під час проведення заходів;
 • зменшення споживання тепла, електрое­нергії, води;
 • перевага екологічно дружнім товарам для офісу: невідбіленому паперу, багаторазовому посуду, безфосфатним мийним засобам;
 • перевага екологічно дружнім сервісам: пе­рероблювана упаковка;
 • перевага екологічно відповідальним партнерам/­кам та контрагентам/­кам;
 • зменшення використання автомобільного транспорту та польотів літаками на користь громадського транспорту, поїздів та онлайн-­подій;
 • перевага місцевим та екологічно відповідальним локаціям для проведення зустрічей, конференцій;
 • перевага дружнім до довкілля командним заходам, та­ким як суботники, екскурсії на природу, велопрогулянки, сплави на байдарках, благодійні події для збору коштів на екологічні проєкти;
 • заохочення екологічно дружньої поведінки співро­бітників/­ць шляхом проведення навчання, вибору екологічно дружніх подарунків та преміювання за екологічну поведінку.
 • усі наші співробітники/­ці обізнані з екологічними цінностями та практиками компанії
 • ми знаємо про місцеві та глобальні екологічні орга­нізації та моніторимо їхню діяльність

Джерело: https://ua.boell.org/sites/default/files/2021-07/Zeleni-tsinnosti.pdf